She’s The One Mp3 Song Download By Ikky, Soni Pabla 2022

She’s The One Mp3 Song Download By , . She’s The One By , Mp3 Download From Ostpk.com with best quality.


She’s The One (Ikky, Soni Pabla) Mp3 Song Download

She’s The One
Singer ,
Category
Release Year

download button

Video Of She’s The One By Ikky, Soni Pabla

YouTube video

She’s The One Song Lyrics

ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ , ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੰਕ ਦੱਬਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ

ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ , ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੰਕ ਦੱਬਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ , ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦੀ
ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ , ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਜਚਦੀ
ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਂ ਨਾਲ , ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦੀ
ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ , ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਜਚਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਿਆਂ , ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਿਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਿਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਿਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਿਆਂ ਚ’ ਬੋਲੀ ਜਦੋ ਚੱਕਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ

ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ , ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੰਕ ਦੱਬਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ

ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਲੈਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਦੀ ਕਾਲਜਾ