Pashto

Best Pashto Singers

Gul Rukhsar (6)Heer Khan (6)Sofia Kaif (5)Rahim Shah (5)Gul Panra (5)Zubair Nawaz (4)Shah Farooq (4)Laila Khan (4)Karan Khan (3)Latif Nangarhari (3)Asma Lata (2)Alia Ansari (2)Sitara Younas (2)Sana Tajik (2)Haroon Bacha (1)Arsalan shah (1)Junaid kamran siddique (1)Ikhtiyar Gul (1)Yamsah Noor (1)Beena Khan (1)Rais Bacha (1)Mumtaz Molai (1)Sanam Sindhu (1)Haider Khilji (1)Ghezaal Enayat (1)Madina (1)Qasim Beautiful Duet (1)Sahir Ali Bagga (1)Saif khan (1)Javed Amirkhail (1)Kamal Khan (1)AsfandYar Momand (1)Zeek Afridi (1)Sonia Khan (1)Raees Bacha (1)Jamal Mubarez (1)Bilal Jamshed (1)Sadiq Afridi (1)Bakhtash Angar (1)Ahmer Saeed (1)iddique Mughal. (1)Afsar Afghan (1)Fazle Wahab Dard (1)Alizeh Khan (1)Muskan Fayaz (1)Arman Khan (1)Zeeshan Khan Rokhri (1)Mehdi Farukh (1)Farzonai Khurshed (1)Sehrish Khan (1)

Latest Pashto Songs

Load More