Gujarati

Best Gujarati Singers

Rakesh Barot (81)Kajal Maheriya (54)Jignesh Barot (31)Mahesh Vanzara (18)Vijay Suvada (16)Gaman Santhal (14)Naresh Thakor (11)Arjun Thakor (10)Jigar Thakor (9)Dhaval Barot (6)Vinay Nayak (6)Umesh Barot (5)Kishan Raval (4)Rajal Barot (4)Geeta Rabari (4)Devpagli (4)Dilip Thakor (4)Kinjal Rabari (4)Dev Pagli (3)Bhoomi Trivedi (3)Vikram Thakor (3)Sagardan Gadhvi (3)Rohit Thakor (3)Vishal Hapor (3)Aakash Thakor (2)Mahesh Vanjara (2)Hansha Bharwad (2)Gopal Bharwad (2)Tejal Thakor (2)Vidhi Shah (2)Chhaya Thakor (2)Devika Rabari (2)Gogon Sakib (2)Sachin Gupta (2)Suresh Zala (2)Sweta Sen (2)Shital Thakor (2)Sonam Parmar (2)Jignesh Barot (Kaviraj) (2)Janu solanki (1)Kashish Rathod (1)Kausik Bharwad (1)Rinku Bharwad (1)Riddhi Vyas (1)Janak Thakor (1)Zeel Joshi (1)Divya Bhatt (1)RJ Rocky Boy (1)Jigardan Gadhavi (1)Bharti Sen (1)

Latest Gujarati Songs

Load More